2. Juni 2019
Repair Yamaha SY-77 Vintage Synthesizer

Repair Yamaha SY-77 Vintage Synthesizer Reparatur

7. April 2019
Repair Yamaha TG-77 Vintage Synthesizer

Repair Yamaha TG-77 Vintage Synthesizer Display Reparatur

10. März 2019
Repair Yamaha TX16W Vintage Sampler

Repair Yamaha TX16W Vintage Sampler Reparatur